ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ενδιαφέροντα Περιστατικά Αμυλοείδωσης Καρδίας 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ενδιαφέροντα Περιστατικά Αμυλοείδωσης Καρδίας

ΔΟΥΜΑΣ Αργύριος
Αναπλ. καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη