Πρώτη εξάρθρωση Ωμου. Συντηρητική Θεραπεία First shoulder Dislocation_ Conservative Treatment Χ#Ε Γ#Π 04!! Γ#Π 15!!

Πρώτη εξάρθρωση Ωμου. Συντηρητική Θεραπεία First shoulder Dislocation_ Conservative Treatment

ΚΑΤΕΡΟΣ Κωνσταντίνος, K. Kateros
MD, MSc, PhD, Orthopedic Surgeon, Director of 1st Orthopaedic Department of Athen’s General Hospital <>