Πρώιμος Καρκίνος προστάτη κριτήρια επιλογής Ενεργής παρακολούθησης Κ#Σ Γ#Π 06!! Γ#Π 15!!

Πρώιμος Καρκίνος προστάτη κριτήρια επιλογής Ενεργής παρακολούθησης

ΜΕΡΤΖΙΩΤΗΣ Νικόλαος MD PhD• Χειρουργός Ουρολόγος-Διδάκτωρ Πανμιου Αθηνών• Δντής Ουρολογικής Κλινικής Επανορθωτικής Χειρουργικής Ανδρολογίας Metropolitan General Αθήνα• Ε.H.R.Institute of Urology UCL Μεγ.Βρεττανία
MD PhD• Χειρουργός Ουρολόγος-Διδάκτωρ Πανμιου Αθηνών • Δντής Ουρολογικής Κλινικής Επανορθωτικής Χειρουργικής Ανδρολογίας Metropolitan General Αθήνα • Ε.H.R.Institute of Urology UCL Μεγ.Βρεττανία Πρόεδρος Ελλ.Εταιρείας Εστιακής Θεραπείας N.Mertziotis MDPhD.Head of Reconstructive Urology and Surgical Andrology dpt.Metropolitan Gen.HospitalAthensGreece Ex.H.R.Institute of UrologyUCLUK President of Hellenic Association of Focal Therapy