Πρόσθιος & Μέσος Κρανιακός Βόθρος Απο την ανατομία στην κλινική πράξη 

Πρόσθιος & Μέσος Κρανιακός Βόθρος Απο την ανατομία στην κλινική πράξη

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ Παντελής
MD, PhD, Eπικ .καθηγητής πανεπιστημίου Κολωνίας,Γερμανία, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Νοσοκομείου METROPOLITAN , Αθήνα