Πρόληψη της Εξάπλωσης της Covid-19 Λοίμωξης στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού Γ#Π 06!! Γ#Π 13!! Γ#Π 10!!

Πρόληψη της Εξάπλωσης της Covid-19 Λοίμωξης στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Νεφρολόγος Νεφρολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Νεφρολόγος Επιμελητής ΝεφρολογίαςΠ.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ