Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Κακώσεων των Χοληφόρων στη Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή “Χρόνος και Τρόποςς Αντιμετώπισης – Διαδερμική” Γ#Π 03!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Κακώσεων των Χοληφόρων στη Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή ““Χρόνος και Τρόποςς Αντιμετώπισης – Διαδερμική

ΣΟΥΦΤΑΣ Βασίλειος Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας Δντής Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΔΠΘ Τμήματος Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας ΠΓΝΑ Αλεξανδρούπολη
Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας ΔΠΘ Διευθυντής Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΔΠΘ και Τμήματος Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Ακτινολογίας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.