Πρωτοπαθή Σύνδρομα Θρομβωτικής Μικροαγγειοπάθειας   

Πρωτοπαθή Σύνδρομα Θρομβωτικής Μικροαγγειοπάθειας

ΓΙΑΤΡΑ Χαρά
Αιματολόγος ,Αιματολογική – Λεμφωμάτων Κλινική, ΜΜΜΟ ΓΝΑ ‘Ο Ευαγγελισμός΄ ,Αθήνα