Πρωτοπαθής Αυτόματος Πνευμοθώρακας στα Παιδιά

Πρωτοπαθής Αυτόματος Πνευμοθώρακας στα Παιδιά

ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗΣ Βασίλειος
Παιδίατρος, Παιδοαλλεργιολόγος -Παιδοπνευμονολόγος, Επιμελητής,Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων«Γ. Χατζηκώστα», Ιωάννινα