ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Θεσσαλονίκη Γ#Π 07!! Ν#Η

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Θεσσαλονίκη

ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ Σοφία .Νοσηλεύτρια MSc Προϊσταμένη Αιμοδοσίας ΑΥΓΕΡΗ Σουλτάνα Νοσηλεύτρια MSc ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ Ιωάννης Νοσηλευτής MSc MBA PhD.
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ Σοφία .ΝοσηλεύτριαMSc Προϊσταμένη Αιμοδοσίας Νοσοκομείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Θεσσαλονίκη ΑΥΓΕΡΗ Σουλτάνα Νοσηλεύτρια MSc. Νοσοκομείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Θεσσαλονίκη ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ Ιωάννης ΝοσηλευτήςMSc MBA PhD. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Νοσοκομείο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Θεσσαλονίκη