Πρωτογενής και δευτερογενής κόπωση σε ασθενείς με ΣΚΠ.  Διερεύνηση και ιατρική αποκατάσταση 

Πρωτογενής και δευτερογενής κόπωση σε ασθενείς με ΣΚΠ.  Διερεύνηση και ιατρική αποκατάσταση 

ΤΣΙΑΜΑΣΦΙΡΟΥ Δαμιανή
Φυσίατρος, MSc, FEBPRM,ΓΝ ΚΑΤ, Αθήνα