Πρωτογενής και δευτερογενής αποτυχία της θεραπείας ψωρίασης : πώς τη διαχειριζόμαστε 

Πρωτογενής και δευτερογενής αποτυχία της θεραπείας ψωρίασης : πώς τη διαχειριζόμαστε 

ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ Ελευθερία & ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Ιωάννης
Δερματολογικό Ιατρείο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά