Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και οφέλη από την εφαρμογή εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και οφέλη από την εφαρμογή εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας

ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ Κωνσταντίνος
Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Θεσσαλονίκη