Προώθηση και διαχείριση της βιο-καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: Τα οικοσυστήματα καινοτομίας και η συμβολή των ερευνητικών ιδρυμάτων  Fostering and Managing Bio-Innovation at the National and European Level: Innovation Ecosystems and the Contribution of Research Institutions

Προώθηση και διαχείριση της βιο-καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο: Τα οικοσυστήματα καινοτομίας και η συμβολή των ερευνητικών ιδρυμάτων  Fostering and Managing Bio-Innovation at the National and European Level: Innovation Ecosystems and the Contribution of Research Institutions

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Νεκτάριος, Nektarios Tavernarakis
Chairman, FORTH Board of Directors Medical School, University of Crete Institute of Molecular Biology and Biotechnology, FORTH