Προστασία της Καρδιάς: Πλοήγηση στην Καρδιοτοξικότητα από Θεραπεία για  Καρκίνο Protecting the Heart:  Navigating Cardiotoxicity from Cancer-directed Therapy

Προστασία της Καρδιάς: Πλοήγηση στην Καρδιοτοξικότητα από Θεραπεία για  Καρκίνο Protecting the Heart:  Navigating Cardiotoxicity from Cancer-directed Therapy

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Μηνάς-Πλάτων , Minas-Platon Economides
MD ,Assistant Professor of Medicine,Department of Oncology,New York University,USA