Προσπέλαση ασθενούς με αρθραλγία – αρθρίτιδα Γ#Π 04!! Γ#Π 15!!

Προσπέλαση ασθενούς ε αρθραλγία – αρθρίτιδα

ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ Χάρης Ρευματολόγος Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ Αλεξανδρούπολη
Ρευματολόγος Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ Αλεξανδρούπολη