Προσδιορισμός Αντισωμάτων Έναντι του Sars-Cov-2 στο Εργαστήριο 

Προσδιορισμός Αντισωμάτων Έναντι του Sars-Cov-2 στο Εργαστήριο

ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΛΙΑ Ευγενία
Διευθύντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας , Τμ. Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας. Γ.Ν.. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Θεσσαλονίκη