Προσέγγιση της  πολυφαρμακευτικής αλλεργίας

Προσέγγιση της  πολυφαρμακευτικής αλλεργίας

ΣΥΡΙΓΟΥ Αικατερίνη
MD, PhD. Αλλεργιολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήμα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας «Παίδων και Ενηλίκων» Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»