Προλαμβάνω το πρόβλημα ή/και βελτιώνω την μακροχρόνια επιβίωση των αγγείων; Τι λένε οι κατευθυντήριες οδηγίες

Προλαμβάνω το πρόβλημα ή/και βελτιώνω την μακροχρόνια επιβίωση των αγγείων; Τι λένε οι κατευθυντήριες οδηγίες

ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ Δάφνη,
Νεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γ.Ν. Κιλκίς