Προκλήσεις στη διαχείριση του Διαβήτη σε απομακρυσμένες περιοχές

Προκλήσεις στη διαχείριση του Διαβήτη σε απομακρυσμένες περιοχές

ΓΚΙΖΛΗΣ Βασίλειος
MD, MSc Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός με μετεκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Γραμματέας Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην Π.Φ.Υ.