Προκλήσεις στη διάγνωση  και την κλινική διαχείριση της Οξείας Ηπατικής Πορφυρίας 

Προκλήσεις στη διάγνωση  και την κλινική διαχείριση της Οξείας Ηπατικής Πορφυρίας 

ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Αθανάσιος
Αιματολόγος, METROPOLITAN HOSPITAL, Αθήνα