Προκλήσεις στην οργάνωση των τριτοβάθμιων δημόσιων δομών υγείας για την αντιμετώπιση ΑΕΕ: η εμπειρία από το ΓΝ  ΛΑΙΚΟ, Αθήνα

Προκλήσεις στην οργάνωση των τριτοβάθμιων δημόσιων δομών υγείας για την αντιμετώπιση ΑΕΕ: η εμπειρία από το ΓΝ  ΛΑΙΚΟ, Αθήνα

ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ Αδαμαντία
MSc, PhD(c) ,Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας,τέως Αν. Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΙΚΟ»,