Προκλήσεις και προοπτικές εκπαιδευτικού προγράμματος Στρατιωτικών Ιατρικών Σχολών Challenges and perspectives of Military Medical Schools’ training program

Προκλήσεις και προοπτικές εκπαιδευτικού προγράμματος Στρατιωτικών Ιατρικών Σχολών Challenges and perspectives of Military Medical Schools’ training program

ΚΑΤΣΙΦΗΣ Γκίκας, Captain Gkikas Katsifis HN
MD, PhD, RhMSUS Director and Chief, Rheumatolgy Clinic,Naval Hospital of Athens, Greece