Προκλήσεις και διαχείριση ασθενών στις αεροδιακομιδές 

Προκλήσεις και διαχείριση ασθενών στις αεροδιακομιδές 

ΜΑΡΙΟΛΑ Αννα
Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Ε.Κ.Α.Β. Αεροδιακομιδές, Αθήνα