Προηγμένες θεραπείες (advanced treatments): ποιά η κατάσταση/ πρόσβαση στην ΠΑΜΘ 

Προηγμένες θεραπείες (advanced treatments): ποιά η κατάσταση/ πρόσβαση στην ΠΑΜΘ

ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης
MD, PhD Καθηγητής Αιματολογίας Δ.Π.Θ. Διευθυντης Αιματολογικής κλινικής Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης