Προετοιμάζοντας τους Νοσηλευτές για το Μέλλον 

Προετοιμάζοντας τους Νοσηλευτές για το Μέλλον

ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ Παναγιώτης
Νοσηλευτής RN, MSc, PhD, Συντονιστής Εκπαίδευσης Ειδικότητας Νοσηλευτικής Παίδων 6ης ΥΠΕ ,Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»