ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. ΝΑΙ Η ΟΧΙ?      -NAI    

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. ΝΑΙ Η ΟΧΙ?      -NAI

ΚΕΣΙΣΗΣ Γεώργιος,
Παθολόγος-Ογκολόγος ,Θεσσαλονικη