Προεγχειρητική – περιεγχειρητική συστηματική θεραπεία στο αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου και της γαστροοισοφαγικής συμβολής

Προεγχειρητική – περιεγχειρητική συστηματική θεραπεία στο αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου και της γαστροοισοφαγικής συμβολής

ΡΙΖΟΣ Γεώργιος,
Παθολόγος Ογκολόγος 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη