Προεγχειρητική εκτίμηση του κινδύνου και της πιθανότητας επιβίωσης Χ#Ε Γ#Π

Προεγχειρητική εκτίμηση του κινδύνου και της πιθανότητας επιβίωσης

ΠΟΛΚΟΥ Δήμητρα MD Msc Αναισθησιολόγος Επ. Α΄ Αναισθησιολογικό Τμήμα ΑΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Θεσσαλονίκη
ΠΟΛΚΟΥ Δήμητρα MD Αναισθησιολόγος Msc Επ. Α΄ Αναισθησιολογικό Τμήμα ΑΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Θεσσαλονίκη