Προδιαβήτης Γιατί ανησυχούμε και ποιες είναι οι στρατηγικές παρέμβασης Παράγοντες κινδύνου πρόκλησης Διαβήτη Γ#Π 09!! Γ#Π 15!!

Προδιαβήτης Γιατί ανησυχούμε και ποιες είναι οι στρατηγικές παρέμβασης Παράγοντες κινδύνου πρόκλησης Διαβήτη

Dr ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΛΑΣ Σταύρος τ Διευθυντής Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά
Διδάκτωρ Ιατρικής τ Διευθυντής Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά