Προγράμματα τηλεϊατρικής στην παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Ήρθε η στιγμή της εφαρμογής στα συστήματα υγείας;  

Προγράμματα τηλεϊατρικής στην παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Ήρθε η στιγμή της εφαρμογής στα συστήματα υγείας; 

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Παναγιώτα
Καρδιολόγος Κέντρο Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης Ιατρικό Κέντρο Αθηνών