Προγνωστικοί παράγοντες στη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα Παθολογοανατομική προσέγγιση Κ#Σ Γ#Π 01!! Γ#Π 15!!

Προγνωστικοί παράγοντες στη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα Παθολογοανατομική προσέγγιση

ΠΡΟΒΑΤΑΣ Ιωάννης Επικουρικός Ιατρός Παθολογοανατομικό Τμήμα Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Αθήνα
Επικουρικός Ιατρός Παθολογοανατομικό Τμήμα Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Αθήνα