Προβλήματα χειρουργών μαστού στον Ιδιωτικό τομέα

Προβλήματα χειρουργών μαστού στον Ιδιωτικό τομέα

ΦΛΕΣΣΑΣ Ιωάννης
ΜD, PhD. , MSc,FEBS, FACS,Γενικός Χειρουργός,Διευθυντής Γ´ Χειρουργικής Κλινικής Μαστού,Ερρικος Ντύναν Hospital Center,Αθήνα