Προαθλητικός έλεγχος ενηλίκων    ..Το υπερβολικό 

Προαθλητικός έλεγχος ενηλίκων    ..Το υπερβολικό

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος
MD, PhD, FESC,Διδάκτωρ EKΠA Αθήνα,Εξειδίκευση στην Αθλητική Καρδιολογία (St George’s,UK)