Πρακτική διαχείριση ασθενών με καρδιονεφρικά προβλήματα  ‘Περικαρδιακή συλλογή σε ασθενή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

Πρακτική διαχείριση ασθενών με καρδιονεφρικά προβλήματα  ‘Περικαρδιακή συλλογή σε ασθενή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

ΛΑΖΑΡΟΣ Γεώργιος
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ;Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών