Που βρισκεται σημερα η πυρηνική ιατρική και ποιες οι μελλοντικές της προοπτικές προς την ερευνα εκπαιδευση και κλινική εφαρμογή Quo Vadis PETCT? Γ#Π 23!! Γ#Π 15!!

Που βρισκεται σημερα η πυρηνική ιατρική και ποιες οι μελλοντικές της προοπτικές προς την ερευναεκπαιδευση και κλινική εφαρμογή Quo Vadis PETCT

Dr ΔΑΤΣΕΡΗΣ Ιωάννης. M.D PhD Συντονιστής Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α Ο Ευαγγελισμός Αθήνα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου M.D PhD Συντονιστής Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α Ο Ευαγγελισμός Αθήνα