Πόσο έτοιμοι είμαστε στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας σε ουρογεννητικούς καρκίνους; Από την πλευρά των ρυθμιστικών αρχών , Γ#Π 06!! Κ#Σ

Πόσο έτοιμοι είμαστε στην Ελλάδα για την εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας σε ουρογεννητικούς καρκίνους; Από την πλευρά των ρυθμιστικών αρχών

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φλώρα
Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης & Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής ,Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας & Ιατρικής Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών