Πολυτροπική απεικόνιση για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ενδοφθάλμιων όγκων Κ#Σ Γ#Π 12!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Πολυτροπική απεικόνιση για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ενδοφθάλμιων όγκων

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Υπεύθυνος του τμήματος Κλινικής Ηλεκτροφυσιολογίας της Όρασης, Athens Eye Hospital