Πολλαπλοί καρκίνοι παχέως εντέρου Γ#Π 03!! Κ#Σ Χ#Ε

Πολλαπλοί καρκίνοι παχέως εντέρου

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Ηλίας Χειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτη
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Ηλίας Χειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτη