Ποιος αποφασίζει τι τρώμε;          Η ψευδαίσθηση της ελεύθερης επιλογής  του καταναλωτή

Ποιος αποφασίζει τι τρώμε;          Η ψευδαίσθηση της ελεύθερης επιλογής  του καταναλωτή

ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ Ελένη
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. ( ” Ένωση Καταναλωτών Η Ποιότητα Της Ζωής”)