Ποιες Είναι οι Τεχνολογίες που θα Επηρεάσουν Περισσότερο την Εξέλιξη της Ηλεκτροφυσιολογίας στο Μέλλον Μ#Ν Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Ποιες Είναι οι Τεχνολογίες που θα Επηρεάσουν Περισσότερο την Εξέλιξη της Ηλεκτροφυσιολογίας στο Μέλλον

ΛΕΤΣΑΣ Κωνσταντίνος MD FEHRA Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας Γ.Ν.Α. ’’Ο Ευαγγελισμός Αθήνα
MD FEHRA Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας Γ.Ν.Α. ’’Ο Ευαγγελισμός Αθήνα