Ποιες είναι οι αλλαγές των βιοχημικών δεικτών μετά από κάταγμα?

Ποιες είναι οι αλλαγές των βιοχημικών δεικτών μετά από κάταγμα?

ΚΑΡΠΩΝΗΣ Αθανάσιος
Ορθοπαιδικός Χειρουργός,Euromedica, Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκη