Ποιες απεικονιστικές τεχνικές είναι κατάλληλες: Καρδιακή απεικόνιση στην Covid -19 Γ#Π 13!! Γ#Π 02!! Γ#Π 22!! Γ#Π 23!! Γ#Π 15!!

Ποιες απεικονιστικές τεχνικές είναι κατάλληλες: Καρδιακή απεικόνιση στην Covid -19

ΖΑΧΑΡΑΚΗ Αγγελική
Καρδιολογος, Ηρακλειο, Κρήτη