Ποια η θέση του εικοσιπενταενοικού αιθυλίου στην ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου; 

Ποια η θέση του εικοσιπενταενοικού αιθυλίου στην ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου;

ΡΙΧΤΕΡ Δημήτριος
MD, FESC, FAHA ,Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών,ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΛΙΑ