Ποια άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη είναι σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κρίσιμης νόσου από COVID-19 ?

Ποια άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη είναι σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κρίσιμης νόσου από COVID-19 ?

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης
Παθολόγος με εξειδίκευση στο ΣΔ,Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ.,Ιατρός Πυροσβεστικού Σώματος,Προϊστάμενος Κεντρικών Ιατρείων Θεσσαλονίκης Π.Σ.