Πνευμονικό οίδημα μετά από πνευμονεκτομή, Οξεία βλάβη των πνευμόνων σχετιζόμενη με μετάγγιση 

Πνευμονικό οίδημα μετά από πνευμονεκτομή, Οξεία βλάβη των πνευμόνων σχετιζόμενη με μετάγγιση 

ΦΛΙΓΚΟΥ Φωτεινή
Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας,Πανεπιστήμιο Πατρών