ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ Η ματιά του Πνευμονολόγου

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ Η ματιά του Πνευμονολόγου

ΚΩΣΤΑΡΑ Ιωάννα
MD, MSc, PhD ,Πνευμονολόγος,Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Α’Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ,Αθήνα