ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ  Η σύγχρονη εικόνα της νόσου Εξελίξεις και υπάρχουσες προκλήσεις

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ  Η σύγχρονη εικόνα της νόσου Εξελίξεις και υπάρχουσες προκλήσεις

ΚΑΤΙΝΙΩΤΗ Αναστασία
Καρδιολόγος ,Νοσοκομείο Η ΕΛΠΙΣ ,Αθήνα