ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ#Σ Γ#Π 01!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΑΝΟΣ Λουκάς Επεμβατικός Ακτινολόγος Συντονιστής Διευθυντής τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας Γ.Ν.Ν.Θ. Η Σωτηρία Αθήνα
Επεμβατικός Ακτινολόγος Συντονιστής Διευθυντής τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας Γ.Ν.Ν.Θ. Η Σωτηρία Αθήνα