Πνευμονική υπέρταση στο SCL  Από την πλευρά του καρδιολόγου

Πνευμονική υπέρταση στο SCL  Από την πλευρά του καρδιολόγου

ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ Αρης
MD, PhD, Επιμελητής Καρδιολογίας, Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ίωαννίνων