Πνευμονική τοξικότητα  από αμιωδαρόνη

Πνευμονική τοξικότητα  από αμιωδαρόνη

ΜΠΟΥΡΟΣ Δημοσθένης
MD, PhD, FERS, FAPSR, FCCP,Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ,Ιατρικό Κέντρο Αθηνών